top of page
san martin caballero oracion para pedir dinero, trabajo, suerte 3_edited.jpg

Oude Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer

Deze stichting is in 1674 opgericht met als doelstelling diegenen te ondersteunen die niet in staat zijn in de eigen behoeften te voorzien. 

350 jaar

2024 is het lustrumjaar van de ORKA. Onder het thema 'Meedoen en samen vooruit! Ontmoeten en verbinden’ organiseren we verschillende lustrumactiviteiten. We staan stil bij de noodzaak van ons fonds met een stimuleringsprijs en een symposium

Van oudsher verlenen kerkelijke fondsen ondersteuning aan hen die niet in hun eigen behoefte kunnen voorzien. Fondsen spelen daarmee in op vraagstukken die overheid en maatschappij niet kunnen oppakken. Door de eeuwen heen bewezen zijn hun nut en noodzaak door vele maatschappelijke functies in te te vervullen. Het stichten van een weeshuis (met school) en een bejaardenhuis was voor de ORKA in de 18e en 19de eeuw een manier om in die noodzakelijke behoefte te voorzien.​

 

Inmiddels zijn we drie eeuwen verder en is de maatschappelijke omgeving aanzienlijk veranderd. Jeugd- en ouderenzorg zijn nu grotendeels ingebed. Kerkelijke en maatschappelijke fondsen blijven echter nog steeds nodig voor het ledigen van die noden, waarvoor nog geen of niet langer maatschappelijke inbedding is. Dit alles met dat ene belangrijke doel: ondersteuning bieden aan die mensen die dat nodig hebben. En dat doel is, in drie eeuwen onveranderd gebleven.

 

De ORKA is zo’n maatschappelijk/kerkelijk vermogensfonds. Sociaal-maatschappelijke projecten voor jeugd, jongeren en ouderen in de gemeente Utrecht kunnen rekenen op steun van dit fonds. De focus ligt op scholing, het voorkomen of tegengaan van armoede en het vergroten van en sociale netwerken. Dit draagt bij aan kansengelijkheid, waarmee armoede kan worden voorkomen of tegegaan.

bottom of page