top of page
Samenstelling bestuur
  • de heer J.F.B. van Hasselt, voorzitter

  • mevrouw I.E. van Kasteel, secretaris

  • mevrouw C. Brouwer, penningmeester

  • mevrouw T. van der Heijden-Folkers, huismeester

  • mevrouw I.J.D. Wolff-Kinneging, lid

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting besluit tijdens de maandelijkse vergaderingen over de ingekomen aanvragen. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

bottom of page